Zastupitelstvo města Jihlavy zásadně nesouhlasí s plánovanou změnou sítě poboček České pošty v Jihlavě.

02.07.2021

Jihlava, 2.7.2021

Jihlavští zastupitelé v úterý 29. června 2021 schválili sepsání a odeslání dopisu České poště. 

Zároveň zastupitelé podpořili petici vytvořenou samotnými obyvateli postižených míst.

Česká pošta na začátku června oznámila, že plánuje s koncem letošního října sloučit a uzavřít pobočky na sídlištích Březinova a S. K. Neumanna a rovněž na ulici Erbenova a přesunout je do nového obchodního centra. Pobočky má se začátkem letošního listopadu nahradit jedna pobočka "nové generace", která podle slov zástupců pošty odbaví zákazníky ze zmíněných zrušených míst. Ta bude umístěna na periferii města v novém obchodním centru Aventin.

Z tiskové zprávy:

Na základě negativních ohlasů od občanů i zastupitelů města představili zástupci České pošty (ČP) "střídmější" změny, v rámci kterých bude ponechána na sídlištích pobočka takzvané Pošty Partner - tedy místo, kde provozuje poštovní služby jiný subjekt.

Zastupitelé po předchozí společné konzultaci schválili jednohlasně návrh usnesení, ve kterém zásadně nesouhlasí s plánovanou změnou sítě poboček ČP. Usnesení obsahuje také žádost o přehodnocení ve věci uzavření některých poboček, výzvu k zachování aktuální dostupnosti služeb v Jihlavě, žádost o předložení podrobného plánu uvažovaných změn a žádost o zkvalitnění stávajících služeb. Společně s tímto návrhem zastupitelé schválili také podporu petice za zachování poboček, kterou sepsali sami obyvatelé postižených oblastí.

K jednání zastupitelů byli přizváni zástupci ČP, kteří měli možnost své kroky obhájit. Na úvod jim byl předložen průzkum pracovníků úřadu z odboru informatiky a útvaru městského architekta a radního Davida Bekeho věnovaný aktuální dostupnosti služeb a budoucí dostupnosti po vykonání plánovaných změn.

"Stávající síť je schopná v pěší vzdálenosti do 15 minut pokrýt zhruba 45 tisíc obyvatel města, ta nová úprava znamená padesátiprocentní pokles obslužnosti. Bavíme se o nějakých dvaceti tisících obyvatelích. Pokud jde o sídliště Erbenova a o sídliště Březinky, tak se bavíme o zhruba 17 tisících lidech v součtu," uvedl na úvod David Beke.

Mezi zástupci ČP byl například ředitel divize Státní poštovní služby Miroslav Štěpán: "To, co jsme pro vaše občany nachystali, není nic nového, převratného a neděje se jen v Jihlavě, ale pracujeme kontinuálně. Připravili jsme nějaký původní návrh, který jsme dali do druhé alternativy, kdy jsme se bavili i s vedením města, dívali jsme se na reakce zákazníků - občanů. Díváme se i do budoucna, pobočky musí být připraveny na nové moderní zákazníky, ale je tady i určitě spektrum tradičních zákazníků seniorského věku. Pro ně důležité, aby poštovní služba byla dostupná u jejich místa bydliště. Druhý návrh jsme proto upravili, abychom reagovali na poptávku tohoto segmentu zákazníků," uvedl.

Dále za ČP promluvil Jiří Rotschedl, ředitel pobočkové sítě pro Zlínský a Jihomoravský kraj a pro Kraj Vysočina, který zmínil například problém s poštovními směrovacími čísly pro městské části a obce v okolí Jihlavy, odkud obyvatelé musí jezdit vyřizovat poštu na hlavní budovu na Masarykově náměstí. Nově by se mohli autem dostat do obchodního centra Aventin a nezatěžovat tak centrum města zvýšenou dopravou.

"Naším cílem není vzbuzovat přehnané emoce, ale spíše jít vstříc, co nám umožňují naše hospodářské a další možnosti," uvedl Rotschedl.

V následné diskuzi bylo znát, že se službami ČP většina zastupitelů není spokojená. Otázky pro zástupce ČP se týkaly nejen špatné obsluhy pobočky na Masarykově náměstí, ale také nedůvěry v plánované změny pošty, zejména v jejich provedení a řádnou přípravu.

Další zastupitelé zmínili vytíženost pobočky pošty na Erbenově ulici a prosili zástupce, aby ještě zvážili možnost zde podobně, jako sídlišti Březinova, zřídit pobočku Pošty Partner. Podle slov Rotschedla tuto variantu již zvažovali, avšak ekonomické možnosti jim tuto možnost nedovolují.

Závěr z jednání:

Závěrem téměř dvouhodinové diskuze bylo schválení předložených návrhů a domluva, že zastupitelé předloží ČP společně s dopisem také seznam otázek k budoucímu fungování pošty a k plánovaným změnám.

Odsouhlasen byl také návrh předložený zastupiteli z Hnutí ANO, ve kterém se město zavazuje ke zveřejnění veškeré dostupné komunikace a zápisů z jednání mezi zástupci vedení města a představiteli ČP, které budou k dispozici na stránkách města.

(Zdroj: Oficiální stránky města Jihlavy.)

Napsal/a: M.K. iJihlavsko.cz