Titul eTwinningová škola získala Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola

19.04.2021

Jihlava, 19.4.2021

Na konci března získala Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava titul eTwinningová škola. Certifikát byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit studentů a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu. Tento titul je školám přiznán za jejich odhodlané zapojení do eTwinningu, přičemž se zohledňuje to, jak je eTwinning začleněn do politiky a postupů školy a jaké příležitosti dává k profesnímu rozvoji učitelů. Tyto školy jsou uznávány jako vůdčí instituce, které hledají další příležitosti pro rozvoj školy.

Co je eTwinning? 

Je to platforma, díky které mohou zaměstnanci škol z evropských zemí vzájemně spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet tak své nápady. eTwinning je největší komunita škol v Evropě, která funguje jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise a od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Komu je titul přidělován?

Titul eTwinningová škola je udělován těm, kteří splnili kritéria v oblasti e-bezpečnosti, inovativních a tvůrčích přístupů k pedagogice, digitálních postupů a také podpory společného učení členů pedagogického sboru a žáků.  

Letos ho získalo 2923 škol v celé Evropě, v České republice to bylo 9 škol. Na Vysočině byla krajská střední škola jediná.

 "I v tomto školním roce jsme velmi aktivní a ani covidová doba nezastavila naši společnou práci a úsilí. Nejvíce práce je vidět za studenty španělštiny, kteří pod vedením Simony Zatočilové prošli několika projekty. Kromě nových dovedností, zdokonalování se ve španělštině a IT znalostech, se dozvěděli mnohé zajímavosti od svých nových kamarádů z celé Evropy. Pracovali například se studenty z Norska, Finska, Francie, Německa, Itálie a samozřejmě Španělska.," vyjmenovává ředitel školy Libor Fasora a dodává, že kromě evropských certifikátů kvality získal jeden projekt Národní cenu eTwinning.

"Ve škole musí pracovat více učitelů na této platformě a díky zapojení dalších kolegů se to podařilo. A tak první projekty vznikají pod vedením Soni Havlíkové a Drahuše Klusáčková a také Marcela Šlapalová hledá partnery pro své studenty. Veliký dík patří našim studentům, jejich nadšení, píli a kreativitě, děkujeme," uzavírá ředitel Fasora.


Napsal/a: Michaela Kandráčová iJihlavsko.cz

(Zdroj: Oficiální internetové stránky kraje Vysočina).