Prodlužování nájemních smluv i neplacené nájemné řeší projekt Housing First

08.12.2020

Jihlava 8.12.2020

1.1.2021 slaví v Jihlavě první rok projekt Housing First a přijetí první domácnosti do programu. Který pomáhá s bydlením intenzivní sociální podporu, aby byly schopné opustit situaci bezdomovectví. Bydlení především pomáhá, patří lidem bez domova s vážným duševním onemocněním či vážnými diagnózami, drogově či alkoholově závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami a postiženími. 

Na základě plnění podmínek nájemní smlouvy připravil majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy návrh do Rady města Jihlavy na prodloužení nájemní smlouvy o další dva roky. Rada návrh na prosincové schůzi schválila a rodina tak stojí před podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Další nájemní smlouvy se budou řešit v lednu 2021.

"Domácnost po celou dobu působení v projektu plnila příkladně podmínky nájemní smlouvy. Všechny platby probíhaly v termínu a v plné výši. Taktéž neevidujeme žádné výhrady k sousedskému soužití, ani škody na majetku města. Rodina začala také splácet dluhy, které má vůči městu z minulosti," vysvětluje radní Daniel Škarka, který návrh na prodloužení podpořil.

Ale ne všechny domácnosti zařazené do projektu přistupují k plnění podmínek nájemních smluv takto zodpovědně. "Na podzim začaly výrazně gradovat problémy s opakovaným nehrazením nájemného u dvou domácností. K 30. listopadu u nich evidujeme dluh na nájemném ve výši několika tisíc korun. Nájemcům jsme proto zaslali výzvy k nápravě," vysvětluje postup jihlavského magistrátu v případech, kdy dochází k opakovanému porušování nájemních smluv Miroslava Volfšicová, vedoucí oddělení domů majetkového odboru. 

K 31. říjnu eviduje statutární město Jihlava v souvislosti s projektem Housing First dluh na nájemném v celkové výši 38.351 Kč. Měsíčně pak členové realizačního týmu řeší šest až osm událostí ohrožujících stabilitu bydlení. V průměru čtyři události se týkají řádně nehrazeného nájemného, kdy nájemci nezaplatili nájemné včas nebo v plné výši, tři události se pak týkaly sousedských sporů. Z vedené statistiky vyplývá, že tyto události se v posledních třech měsících týkaly především tří domácností. Ostatní nájemci v současné době stabilně bydlí a využívají podporu členů realizačního týmu. 

K 30. listopadu poskytli pracovníci projektu základní i odborné poradenství celkem 54 osobám v bytové nouzi a naplnili tím jednu z podmínek úspěšnosti projektu. Díky poradenství získalo standardní dlouhodobé (soukromé nájemní) či krátkodobé (v azylovém domě, v bytě pro osoby v nepříznivé sociální situaci) bydlení 14 dospělých osob a 22 nezletilých dětí. 

V listopadu 2020 se podařilo v úzké spolupráci referentů orgánu pomoci matce samoživitelce s dvěma dětmi a byla jí poskytnuta podpora při získání příspěvku na úhradu kauce z nadačního fondu a rodina tak aktuálně stabilně bydlí. Dále čtyři děti se vrátili úspěšně do péče otce, za pomocí rychlého jednání a flexibilního přístupu  Oblastní charity Jihlava, Úřadu práce Jihlava - oddělení hmotné nouze a soc. pracovníka projektu Housing First v Jihlavě.

(Zdroj: oficiální stránky města Jihlavy). 


Napsal/a:  Michaela Kandráčová iJihlavsko.cz

ilustrační foto
ilustrační foto