Příspěvková organizace města Brána Jihlavy hledá posily do svého týmu

10.09.2021

Jihlava, 10.9.2021

Přidejte se do týmu Brány Jihlavy! 

Nově vzniklá příspěvková organizace města Brána Jihlavy hledá posily do svého týmu. Zájem je o destinačního manažera a ekonoma - finančního ředitele.

Brána Jihlavy, p.o. je novou příspěvkovou organizací Statutárního města Jihlavy s působností v oblasti kultury a cestovním ruchu. Její úkol je podporovat rozvoj v těchto oblastech a profilovat Jihlavu jako významnou destinaci. Organizace bude spravovat městská zařízení a atraktivity (Dům Gustava Mahlera, Brána Matky Boží, Jihlavské podzemí), bude pořádat kulturní akce (Vánoce, Jihlavské havíření, Průvod sv. Martina a další) a společně s dalšími partnery bude spoluvytvářet a propagovat turistickou nabídku města. Široké spektrum aktivit bude klást nároky na ekonomické řízení organizace a zajištění všech požadavků při nakládání s veřejnými prostředky.

Ekonom - finanční ředitel bude zodpovědný zařízení ekonomického oddělení organizace a zajištění komplexní ekonomické agendy organizace. Společně s ředitelem se bude podílet na řízení a rozvoji organizace.

Více informací o pozici a podmínkách přihlášky najdete zde: https://www.jihlavazije.cz/kariera/ekonom

Úkolem destinačního manažera bude budovat partnerství s celým spektrem aktérů ve městě i regionu a utvářet značku města jakožto významné destinace s důrazem na kulturní a poznávací turismus a aktivní trávení volného času. V rámci struktury organizace bude destinační manažer zodpovídat za koordinaci činnosti a standard kvality služeb TIC - radnice, TIC Brána Matky Boží, Jihlavského podzemí a Domu Gustava Mahlera.

Více informací o pozici a podmínkách přihlášky najdete zde: https://www.jihlavazije.cz/kariera/destinacni-manazer

Foto Google
Foto Google

(Zdroj: Oficiální stránky města Jihlavy.)

Napsal/a: M.K. iJihlavsko.cz