On-line programy primární prevence pro žáky ZŠ a studenty SŠ

06.05.2021

Jihlava, kraj Vysočina, 6.5.2021

On-line programy primární prevence hrají v době distanční a rotační výuky důležitou roli

I v době úplného či částečného uzavření škol je Centrum primární prevence Vrakbar aktivní. CPP Vrakbar se zaměřuje na realizaci programů primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ již přes 20 let. Cílem programu primární prevence je, aby žáci a studenti získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Důležité je, aby tyto přednosti dokázali následně uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale především ve svém životě.

V únoru tohoto roku spustilo CPP Vrakbar realizaci on-line preventivních programů pro školy na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Dlouhodobé uzavření škol s sebou nese negativní dopady na třídní klima, zvyšuje se ohrožení žáků spojené s rizikovým trávením volného času.

"V průběhu uzavírání škol v loňském roce jsme tedy hledali cestu, jak pokračovat v preventivním působení ve třídách, což vnímáme zvlášť za současných okolností jako velmi potřebné", sděluje Romana Kubů vedoucí Centra primární prevence Vrakbar.

"Základem preventivních programů CPP Vrakbar je interaktivita a prožitek. Proto jsme dlouho zvažovali přesun do on-line prostoru, jenž tyto dva aspekty zásadně limituje. Snažili jsme se tedy vytvořit metodiku programů tak, abychom žákům umožnili setkat se v on-line prostoru bezpečně, bez školních povinností, s cílem podpořit sounáležitost třídy či zdravý životní styl v době epidemických opatření", popisuje lektor programů primární prevence Jan Tkadleček. Žáci mají také možnost vzájemně se inspirovat, jak zdravě trávit čas v dlouhodobé karanténě, zamýšlet se nad možnými pozitivními přínosy.

Programy zatím proběhly na třech jihlavských školách v 25 třídách (pozn. 6. až 8.třídy). Program vedou vždy dva lektoři, časová kapacita jsou 2 vyučovací hodiny. Přítomný je také třídní učitel, který má možnost zapojit se do jednotlivých aktivit. "Reakce dětí jsou veskrze pozitivní, tato forma aktivit je pro ně určitým vybočením z každodenní rutiny", hodnotí zájem žáků Romana Kubů. Spokojenost vyjadřuje i Jan Tkadleček: "Od žáků i od třídních učitelů zaznívají pozitivní zpětné vazby."

Hodnocení jihlavských žáků 6., 7. a 8. tříd:

"Bylo zajímavé vidět názory a zájmy zbytku třídy."

"Líbilo se mi na tom to, že to bylo velice akční, a protože to bylo také zlepšení nálady."

"Bylo zajímavé se zamyslet nad sebou, co je vlastně můj sen."

"Bylo fajn, že jsme si připomněli některé věci sami o sobě a zároveň se dozvěděli něco navíc. A také to, že jsme se sešli na neučící hodině."

"Jsem naprosto spokojený, hezké hluboké téma k zamyšlení a otevírání očí, fandím vám."

"Na provedení jsem byl hodně zvědavý a jsem příjemně překvapen."  

(Zdroj: Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava).

Napsal/a: M.K. iJihlavsko.cz