Kotlíkové dotace na Vysočině. 241 žadatelů získalo podporu v rámci kotlíkových dotací

05.05.2021

Jihlava, kraj Vysočina, 5.5.2021

Radou Kraje Vysočina schváleno k podpoře dalších 241 žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů za celkových 25,6 miliónů korun. "Jedná se o dotace na žádosti podané do 13. listopadu 2020. Na tyto žádosti nestačila původní alokace, a proto byly zařazeny do zásobníku akcí a kraj na jejich financování žádal již před koncem roku 2020 o dodatečné prostředky Ministerstvo životního prostředí.

Těší mě, že nyní byly ze strany ministerstva prostředky přiděleny a ve 3. kole kotlíkových dotací tak bylo možné podpořit všechny žádosti, které splnily stanovené podmínky," uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování. 

Mezi žadatele bylo v tomto kole rozděleno 262,9 miliónů korun z Operačního programu životního prostředí a 94,4 miliónů korun z prostředků Nové zelené úsporám - Adaptační a mitigační opatření.

O další navýšení alokace o částku 24 miliónů korun, která by pokryla přibližně dalších 230 žádostí na výměnu kotlů, požádal Kraj Vysočina v březnu letošního roku. K těmto prostředkům bude nutné vyhlásit nová pravidla pro příjem žádostí. O jejich vyhlášení bude veřejnost včas informována.

Celkem během 3 výzev rozděleno v Kraji Vysočina: 842,8 mil. Kč

Celkem vyhověno v Kraji Vysočina: 8 282 žádostem.

Dosavadních výzvy:

1. kolo (2015) - rozděleno 254,8 mil. Kč, uspokojeno 2 298 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 590 žadatelů

2. kolo (2017) - rozděleno 230,8 mil. Kč, uspokojeno 2 466 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 62 žadatelů

3. kolo (2019) - rozděleno 357,2 mil. Kč, uspokojeno 3 518 žadatelů, převis 0 žadatelů

Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: Oficiální stránky města Jihlavy).

Napsal/a: M.K. iJihlavsko.cz