Policejní ředitelství v Jihlavě postaví parkovací dům

21.05.2021

Jihlava, 21.5.2021

Řešením pro zlepšení parkování v jihlavské lokalitě u nemocnice bude parkovací dům. Postaví ho policejní ředitelství.

Složitou situaci v lokalitě by měl vyřešit u nemocnice nový parkovací dům. 

Bude sloužit především Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, které sem nasměruje parkování svých zaměstnanců a také části veřejnosti, která zde vyřizuje úřední záležitosti. Kraj Vysočina na stavbu za předpokládaných 60 miliónů korun přispěje jednou třetinou. "Respektujeme rozhodnutí krajského zastupitelstva ze září loňského roku. To souhlasilo s poskytnutím 20 milionového finančního příspěvku krajskému policejnímu ředitelství, a to ve dvou stejných platbách ve dvou za sebou následujících letech. Aktuálně je připravován materiál na poskytnutí 10 miliónů korun. S touto částkou bylo počítáno při sestavováni krajského rozpočtu na rok 2021. Tento postup jsem podrobně diskutoval s krajským policejním ředitelem, který mě opakovaně ujistil, že část kapacit budoucího parkovacího domu bude k sloužit veřejnosti," uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

"Okolností, která měla zásadní vliv na realizaci záměru i na podporu Kraje Vysočina, je umístění budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v lokalitě v blízkosti Domu zdraví, Nemocnice Jihlava a bytové zástavby, kde je velká poptávka po volných parkovacích místech, která slouží osobám, které zde bydlí nebo podnikají. Tím, že budou mít zaměstnanci policie možnost zaparkovat služební i soukromá vozidla v nově vybudovaném parkovacím domě, uvolní parkovací místa v okolí bytových domů pro ostatní veřejnost. Policie také opustí velkou část dosavadního sdíleného parkování v areálu jihlavské nemocnice, kde je nyní počet míst z důvodu stavebních prací také výrazně omezený," doplnil hejtman Vítězslav Schrek.

Během příštího roku krajské ředitelství policie kraje Vysočina plánuje stavbu realizovat na vlastních pozemcích v jihlavské ulici Dr. Jiřího Procházky, kde se nyní nachází nekryté služební parkoviště. V těchto místech vyroste dvoupatrová stavba: s jedním podzemním patrem, jedním nadzemním patrem a s parkováním na střeše, bude provozně propojená s budovou krajského ředitelství. Nově vznikne 94 parkovacích míst vč. vyhrazeného stání pro imobilní občany a míst s dostupností nabíjecí stanice pro elektromobily. "Rozvíjející se Krajské ředitelství policie kraje Vysočina provozuje téměř 400 motorových vozidel. Dispoziční a technické řešení současných garáží, které jsou umístěny uvnitř areálu ředitelství, neumožňují žádný realizovatelný stavební zásah, kterým by se tyto garáže zvětšily a tím se počet parkovacích míst navýšil. Služební dopravní prostředky tedy stojí zaparkované venku na nádvoří uprostřed areálu krajského ředitelství, což s ohledem na vybavení vozidel speciální technikou, potřebou připojení odstavených a zaparkovaných vozidel na zdroj elektrické energie a také s ohledem na klimatické podmínky v našem kraji, není pro zajištění nepřetržité provozuschopnosti policejní techniky vhodné. Z tohoto důvodu stálo vedení krajského ředitelství policie před nutností řešit zajištění vhodných prostor pro parkování služebních dopravních prostředků," uvádí Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

"Okolností, která měla zásadní vliv na realizaci záměru i na podporu Kraje Vysočina, je umístění budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v lokalitě v blízkosti Domu zdraví, Nemocnice Jihlava a bytové zástavby, kde je velká poptávka po volných parkovacích místech, která slouží osobám, které zde bydlí nebo podnikají. Tím, že budou mít zaměstnanci policie možnost zaparkovat služební i soukromá vozidla v nově vybudovaném parkovacím domě, uvolní parkovací místa v okolí bytových domů pro ostatní veřejnost. Policie také opustí velkou část dosavadního sdíleného parkování v areálu jihlavské nemocnice, kde je nyní počet míst z důvodu stavebních prací také výrazně omezený," doplnil hejtman Vítězslav Schrek.
"Okolností, která měla zásadní vliv na realizaci záměru i na podporu Kraje Vysočina, je umístění budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v lokalitě v blízkosti Domu zdraví, Nemocnice Jihlava a bytové zástavby, kde je velká poptávka po volných parkovacích místech, která slouží osobám, které zde bydlí nebo podnikají. Tím, že budou mít zaměstnanci policie možnost zaparkovat služební i soukromá vozidla v nově vybudovaném parkovacím domě, uvolní parkovací místa v okolí bytových domů pro ostatní veřejnost. Policie také opustí velkou část dosavadního sdíleného parkování v areálu jihlavské nemocnice, kde je nyní počet míst z důvodu stavebních prací také výrazně omezený," doplnil hejtman Vítězslav Schrek.


"Okolností, která měla zásadní vliv na realizaci záměru i na podporu Kraje Vysočina, je umístění budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v lokalitě v blízkosti Domu zdraví, Nemocnice Jihlava a bytové zástavby, kde je velká poptávka po volných parkovacích místech, která slouží osobám, které zde bydlí nebo podnikají. Tím, že budou mít zaměstnanci policie možnost zaparkovat služební i soukromá vozidla v nově vybudovaném parkovacím domě, uvolní parkovací místa v okolí bytových domů pro ostatní veřejnost. Policie také opustí velkou část dosavadního sdíleného parkování v areálu jihlavské nemocnice, kde je nyní počet míst z důvodu stavebních prací také výrazně omezený," doplnil hejtman Vítězslav Schrek.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina v červnu bude projednávat schválení druhé části finančního příspěvku pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 10 miliónů korun.

Prvních schválených 10 miliónů korun poskytl Kraj Vysočina na základě darovací smlouvy krajskému ředitelství v září loňského roku.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: Oficiální stránky kraje Vysočiny.)

Napsal: M.K. iJihlavsko.cz