Oblastní Charita Jihlava jela pomáhat na Moravu

28.06.2021
Jihlava, 28.6.2021


V nouzi poznáš sílu a srdce Charity.

Toto motto se o víkendu na jižní Moravě snažili dokázat činy i naši zaměstnanci Oblastní charity Jihlava. Postiženou oblast navštívily terénní pracovnice SOVY. 

Hlavním cílem terénních pracovnic z projektu je vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, jejich motivace ke změně sociální situace, pomoc a podpora dovedností pro život mim sociální vyloučení.

Pokud chcete pomoci lidem v zasažených oblastech, je v současné době nejvhodnější finanční podpora: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

Aktuální informace a možnosti pomoci:

FINANČNÍ SBÍRKA

Sbírkový účet
4211325188/6800
VS: 2002
Platby ze zahraničí
IBAN
CZ36 6800 0000 0042 1132 5188
SWIFT / VBOECZ2XXXX

DÁRCOVSKÁ SMS

DMS na číslo: 87 777

ve tvaru
DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90

trvala DMS
DMS TRV DCHB 30
DMS TRV 60
DMS TRV 90

MATERIÁLNÍ POMOC


Aktuální stav sbírkového účtu k 28. 6. 2021 v 17:00:
197 724 774 Kč

Aktuální stav DMS DCHB k 28. 6. 2021 v 10:00:
13 292 894 Kč

DĚKUJEME ♥ 


Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY

(Zdroj: Facebook, Oblastní Charita Jihlava, Projekt SOVY.)

Napsal/a:  M.K. iJihlavsko.cz