Oblastní Charita Jihlava jela pomáhat na Moravu

28.06.2021
Jihlava, 28.6.2021


V nouzi poznáš sílu a srdce Charity.

Toto motto se o víkendu na jižní Moravě snažili dokázat činy i naši zaměstnanci Oblastní charity Jihlava. Postiženou oblast navštívily terénní pracovnice SOVY. 

Hlavním cílem terénních pracovnic z projektu je vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, jejich motivace ke změně sociální situace, pomoc a podpora dovedností pro život mim sociální vyloučení.

Pokud chcete pomoci lidem v zasažených oblastech, je v současné době nejvhodnější finanční podpora: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

Aktuální informace a možnosti pomoci:

FINANČNÍ SBÍRKA

Sbírkový účet
4211325188/6800
VS: 2002
Platby ze zahraničí
IBAN
CZ36 6800 0000 0042 1132 5188
SWIFT / VBOECZ2XXXX

DÁRCOVSKÁ SMS

DMS na číslo: 87 777

ve tvaru
DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90

trvala DMS
DMS TRV DCHB 30
DMS TRV 60
DMS TRV 90

MATERIÁLNÍ POMOC

Krizová linka, pokud chcete nabídnout pomoc

Tel: 800 129 921


Aktuální stav sbírkového účtu k 28. 6. 2021 v 17:00:
197 724 774 Kč

Aktuální stav DMS DCHB k 28. 6. 2021 v 10:00:
13 292 894 Kč

DĚKUJEME ♥ 


Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY
Terénní pracovnice SOVY

(Zdroj: Facebook, Oblastní Charita Jihlava, Projekt SOVY.)

Napsal/a:  M.K. iJihlavsko.cz