Jihomoravskému kraji pošle kraj Vysočina dar 10 milionů korun

26.06.2021

Jihlava, Kraj Vysočina, 26.6.2021

Kraj Vysočina připraven poskytnout sousednímu Jihomoravskému kraji dar ve výši 10 milionů korun na odstranění následků ničivých bouřek.

"O konkrétním využití daru si následně rozhodne přímo Jihomoravský kraj podle situace a svých aktuálních potřeb. Už od včerejšího večera jsem ve spojení s panem hejtmanem Grolichem a řešíme, v čem by mohla Vysočina podat jižní Moravě pomocnou ruku. Ještě v noci a hned ráno vyjeli pomáhat do postižených obcí také krajští hasiči a záchranáři," informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Kvůli co nejrychlejšímu poskytnutí pomoci byl červencový termín krajského zastupitelstva stanoven už na pátek, den po ničivé bouři, zároveň s odesláním pozvánky. 

"Bohužel zákon o krajích neumožňuje okamžité svolání zastupitelstva kraje ze dne na den, ale musíme dodržet desetidenní lhůtu, po kterou musí být pozvánka zveřejněna na úřední desce. Pondělí 5. července je prvním dnem, který následuje po uplynutí této lhůty," sdělil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Nabídka padla i nabídnout volné lůžka!

Kraj Vysočina bezprostředně nabídl Jihomoravskému kraji také 50 volných lůžek v Domově pro seniory v Křižanově, případně přesun volných lůžek do vybrané lokality. 

"Obracejí se na nás i starostky a starostové našich obcí, kteří jsou připraveni a chtějí také pomoci. Podle informací, které mám k dispozici, potřebuje nyní Jihomoravský kraj spíše finanční a technickou pomoc než ryze humanitární. Doporučuji veškeré případné aktivity konzultovat předem s krizovým štábem Jihomoravského kraje," zdůraznil hejtman Vítězslav Schrek s tím, že lze využít krizovou linku Jihomoravského kraje zřízenou pro podobné účely na telefonním čísle 800 129 921. 

Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: Oficiální stránky kraje Vysočina.)

Napsal/a: M.K. iJihlavsko.cz