Co dělat s nepotřebnými věcmi? Pomůžou jiným

09.01.2021

Jihlava 9.1.2021

Co nepotřebuješ, pomůže jiným.

Co udělat se starým spotřebičem, kusem nábytku nebo s oblečením, které nám překáží a zabírá místo, ale stále je funkční?

Máme několik možností. Můžeme některé věci dát do sběrného dvora, některé věci darovat prostřednictvím Diakonie Broumov, oblečení darovat místně příslušné charitě, například doplnit charitní šatník Oblastní charity v Havlíčkově Brodě, nebo odložit do kontejneru s oblečením. 

Nebo využít bazary na sociálních sítích, skupiny slouží k darování nebo k výměně věcí, kterým chceme dát ještě šanci na další využití, aby nevznikal zbytečný odpad.

Vznikají nebo se připravují re-use centra, která dávají věcem druhou šanci ve využití. V Třebíči bude v areálu firmy ESKO-T, v Jihlavě se připravuje re-use centrum pro opětovné použití ve sběrném dvoře Brtnická. K využití jsou i knihobudky, kam můžete nepotřebné, přečtené knihy.

Co s elektrospotřebiči? Rozbité nebo poškozené elektrospotřebiče dáme do červeného kontejneru, ale ty funkční, i když třeba starší, můžeme prostřednictvím kolektivních systémů Asekol, a.s., či Elektrowin, a.s., předat dále, aby pomohly osobám v nouzi nebo s nižším finančním příjmem, které je potřebují, ale nemohou si je dovolit. "Kraj Vysočina je zapojen do několika souvisejících projektů s touto problematikou," informuje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Projekt Jsem zpětjehož cílem je, aby zpětně odebrané a plně funkční elektrospotřebiče, po odborné kontrole servisního technika, byly zdarma předány do některého subjektu ze sociální sféry nebo neziskovým organizacím.

V Ledči nad Sázavou je sociální bazar Háta, o.p.s., kde po domluvě si některé věci odvezou sami. Chcete-li podle hesla "Co nepotřebuješ, pomůže jiným," svoje starší funkční věci darovat, zjistěte si na místně příslušném městském úřadě, jaké jsou možnosti, a to na odborech životního prostředí nebo na odborech sociálních, kde mají nejlepší přehled o tom, komu se mohou nepotřebné věci hodit, kdo organizuje dobročinné bazárky apod.


Napsal/a: redakce iJihlavsko.cz

ilustrační foto
ilustrační foto

(Zdroj: oficiální internetové stránky Kraje Vysočina).