Jak bude vypadat návrat dětí do škol na Vysočině?

02.04.2021

Jihlava, Kraj Vysočina, 2.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s hejtmany sdílelo svou představu o návratu dětí do škol, první návrat je očekáván 12. 4.2021 

Týká se pouze dětí ZŠ prvního stupně (v týdenních rotacích, malé školy do 75 žáků prezenčně) a dětí MŠ (pouze povinné předškolní vzdělávání, ideálně ve skupinách do 15 dětí).

U SŠ a VOŠ bude pouze návrat k praktické výuce, teoretická výuka zůstává distančně, návrat dětí bude podmíněn pravidelným testováním. 

S distribucí testů do škol (nákup centrálně z úrovně státu) vypomůže v regionu Hasičský záchranný sbor, rozvoz se bude dít na úroveň ORP. Je nutné vyřešit fungování určených škol v situaci ukončeného nouzového stavu.


Napsal/a: Michaela Kandráčová iJihlavko.cz

(Zdroj: OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY KRAJE VYSOČINA).