en-Vynikající finanční stabilitu má město Jihlava

28/11/2020

Jihlava 26.11.2020

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Jihlavě udělila druhou nejvyšší známku za hospodaření s financemi. V průběhu tohoto roku proběhlo on-line hodnocení hospodaření města. Jihlava byla ohodnocena známkou B+, tedy druhou nejvyšší. 

Hodnocení probíhá na základě veřejných ekonomických dat a posuzována je dvacítka dynamických a dvacítka statických ukazatelů, které poté společně vypovídají o celkovém stavu hospodaření města. 

Jan Jaroš, vedoucí ekonomického odboru magistrátu města upřesnil, že hodnocení společnosti CRIF lze interpretovat tak, a že Jihlava převyšuje rámec srovnatelných subjektů a ekonomické údaje prokazují vynikající finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Jihlava patří mezi města s nejnižšími dluhy v České republice - dluh na jednoho obyvatele mírně přesahuje jeden tisíc korun a dlouhodobě klesá. Rozpočet na příští rok budou zastupitelé schvalovat na zasedání 17. prosince.

Každoročně hospodaří s částkou převyšující jednu miliardu, dluh na jednoho obyvatele mírně přesahuje jeden tisíc korun.

V příštím roce největší investicí bude pokračování projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě. Obnova chodníků a zastávek celkově za 63 milionů korun, a to například v Antonínově Dole, na Brtnickém předměstí nebo na ulicích Žižkova, 5. května, Vrchlického či Kosovská.

Přesunula i největší plánovaná investice letošního roku, a to vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Kosově za necelých 50 milionů korun, na příští rok.

"Do budoucna se počítá například také s investicí do rozvoje vodojemu Bukovno, Pístovských rybníků či vodního přivaděče Želivka. Mezi časově blízké investice související s obnovou VHI patří kromě zmíněného Kosova také například obnova dešťové kanalizace v Antonínově Dole," doplnil náměstek pro úsek správy majetku města Martin Laštovička.

(Zdroj: oficiální stránka města Jihlavy).


Napsal/a:  Michaela Kandráčová iJihlavsko.cz