en-Tříkrálová sbírka 2021 letos jen online

05/02/2021

Jihlava 5.1.2021

Letošní Tříkrálová sbírka 2021 prozatím jen online

1. ledna 2021 začala v celé České republice tradiční Tříkrálová sbírka. Pořádá ji Charita ČR a potrvá letos až do 24. ledna 2020. Rada ředitelů Charity ČR rozhodla, že letošní koledu bude hlídat Protiepidemický systém - PES. S ohledem na to, že se nyní nacházíme v 5. stupni, není možné uskutečnit do 10. ledna fyzické koledování. Oblastní charita Jihlava tak musela s ostatními místními Charitami po celé ČR reagovat a připravit netradiční online formu koledování.

Tři králové za Vámi však zavítají a zazpívají, alespoň virtuálně, a to v rámci klipu na webu Tříkrálové sbírky. Můžete tak již nyní bezpečně přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to v rámci působnosti Oblastní charity Jihlava, kde sbírka probíhá. Bohužel vývoj epidemie nedává moc nadějí, že bychom se letos dočkali koledníků osobně.

Jakou formou lze přispět? Na webu Tříkrálové sbírky najdete online pokladničku, do které je možné vhodit váš příspěvek, ale připraveny jsou i video dárky. Přispět můžete i bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800 a vždy je potřebné uvést variabilní symbol 77706800. V Jihlavě je k dispozici připravena i tradiční pokladnička, a to na sídle Oblastní charity Jihlava za kostelem sv. Jakuba na Jakubském náměstí 2. Vše je připraveno za přísných hygienických opatření. Lidé sem mohou chodit přispívat až do 24. 1. 2021 a to od 7:00 - do 15:00. Informace o umístění dalších pokladniček v obcích v rámci působnosti Oblastní charity Jihlava naleznete na webových stránkách www.jihlava.charita.cz.

Pomozte nám prosím zrealizovat tuto potřebnou tradiční a největší dobrovolnickou sbírku i v této nelehké době! Pojďme společně pomoci rodinám a lidem v nouzi. Právě v období epidemie koronaviru Covid-19 je každá koruna potřebná a pomůže dobré věci. Předem Vám děkujeme za vaši štědrost.

Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátor sbírky: Roman Mezlík, tel. 737 536 131, roman.mezlik@jihlava.charita.cz.

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech: www.jihlava.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz a na sociálních sítích Oblastní charity Jihlava


Pro iJihlavsko.cz napsal/a:  Michaela Kandráčová