en-Rekordní finanční podpora míří k vlastníkům lesa

08/02/2021

Jihlava, Vysočina 8.2.2021

Krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí. Kraj Vysočina patří k regionům, které jsou nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou, a to ve spojení s nejvyšším počtem soukromých vlastníků lesů znamená ročně tisíce žádostí o dotace, které musí Krajský úřad Kraje Vysočina administrovat. V současné době se jedná o podporu ze státního rozpočtu, respektive ministerstva zemědělství např. na budování oplocenek, asanaci kůrovcem napadené dřevní hmoty i následnou péči o výsadbu. Ze statistik kraje vyplývá, že v 1. pololetí 2020 bylo proplaceno 2 055 žádostí ve výši 173 677 819 Kč a ve 2. pololetí přijato 1 100 žádostí za předpokládaných 150 milionů korun. Jejich proplacení bude probíhat letos v dubnu a květnu. Součástí žádostí jsou tzv. ohlášení, která se podávají ještě před žádostí, a vloni jich bylo na krajský úřad doručeno 1 707.

Do oblasti lesního hospodářství v Kraji Vysočina nyní směřují finanční prostředky řádově ve stovkách milionů korun.  Finanční prostředky také poskytuje ministerstvo zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Poslední dotace do lesního hospodářství, které administruje krajský úřad, jsou v programu Hospodaření v lesích 2020. V roce 2020 bylo přijato 1 086 žádostí s požadovanou finanční částkou 74 644 797 Kč. Podle Výzvy se závěrečné zprávy a vyúčtování předkládají do 31. 3. 2021. Dotace jsou administrovány průběžně, v roce 2020 byla vyúčtována přibližně 1/3 žádostí. V roce 2021 nebyl program Hospodaření v lesích vyhlášen.

Jak upozorňuje náměstek hejtmana Lukáš Vlček, administruje krajský úřad v současné době téměř 10 000 žádostí o příspěvek do lesů, proto může od samotného podání žádosti až ke konečnému připsání peněz na účet žadatele uplynou i několik měsíců.

Další potřebné informace k dotacím a finančním příspěvkům do lesů lze najít na webu Kraje Vysočina.


Napsal/a: redakce iJihlavsko.cz

Ilustrační foto
Ilustrační foto