en-První rok má v Jihlavě Housing first

12/10/2020

Jihlava 12.10.2020

Housing first, koncept Bydlení především je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby byly schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, kterým Bydlení především pomáhá, patří lidé bez domova s vážným duševním onemocněním či vážnými diagnózami, drogově či alkoholově závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami a postiženími. Bydlení především se ukázalo být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé či opakované bezdomovectví a které navíc postrádají i sociální podporu, tzn. pomoc přátel či rodiny, a nejsou součástí žádné komunity. Ve Spojených státech a Kanadě jsou programy Bydlení především využívány také rodinami a mladými lidmi.

0d 1.10.2019 realizuje statutární město Jihlava ve spolupráci s partnerem Oblastní charitou Jihlava projekt Bydlení především: testováním platformy Housing First v Jihlavě. Hlavním cílem je zajistit 12 domácnostem, jejichž členové se dlouhodobě potýkají s bytovou nouzí, standartní bydlení a dále poskytnout poradenství 50 osobám, které žijí v nepříznivých podmínkách. Doposud se podařilo v bytech Housing first podařilo zabydlet 49 osob, 29 dospělých a 20 nezletilých dětí. Poslední vylosovaný nájemce se do bytu nastěhoval 1.9. 2020 jako náhradník. Zabydlenými osoby jsou Ti , kteří se potýkají z bytovou krizí nejméně 3 roky a před vstupem do projektu žili tito lidé "na ulici", na ubytovnách, ve velkém počtu u příbuzných, v soukromých nájemních bytech v nevyhovujícím technickém stavu a hygienickém stavu, nebo v předražených nájemních bytech. V těch nejhorších bytech byla cítit všude přítomná vlhkost , na zdech se nacházely rozsáhlé plísně , ze zdí odpadávala omítka, ve společných prostorách pak žili potkani. Změna, která vylosované nájemce čekala, byla mnohdy razantní. 

85% vylosovaným nájemcům se podařilo se do nových bytů nastěhovat do 3 měsíců.

Masivní pomoc a podporu nájemcům během adaptace na nové podmínky poskytovaly terénní pracovnice Oblastní charity Jihlava, které v domácnostech vykonávají sociální práci. Proces adaptace trval od 1 do 6 měsíců. V současné době 10 z 12 domácností stabilně bydlí a podpora je jim poskytována pouze v určitých oblastech. 

V rámci druhé klíčové aktivity se dosud podařilo poskytnout poradenství 49 občanům v bytové nouzi. Čtyři domácnosti (9 dospělých a 18 nezletilých) uzavřelo nájemní smlouvy se soukromými majiteli, jeden účastník získal krátkodobé azylové bydlení, další 4 zájemci (7 dospělých a 3 děti) jsou v procesu získání či stabilizace bydlení. Při řešení probíhá intenzivní spolupráce s pracovníky Úřadu práce ČR, poskytovateli sociálních služeb i nadacemi. 


Napsal/a: redakce iJihlavsko.cz