Den Země bude on-line

09.04.2021

Jihlava, 9.4.2021

Kvůli současným epidemickým opatřením se na Den Země ve čtvrtek 22. dubna neuskuteční tradiční akce na Masarykově náměstí. Místo toho však Projekt Zdravé město Jihlava, který Den Země v Jihlavě každoročně pořádá, nabízí on-line projekty, které se ochrany životního prostředí týkají.

Jihlava se k oslavám Dne Země připojuje již od roku 2007.  Každoročně se snaží nachystat zajímavý program na Masarykově náměstí. V loňském roce byl zcela zrušen. Letos se zájemci mohou zúčastnit alespoň virtuální formou.

"Nabízíme například návštěvu stránek odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy zde, kde najdete celou řadu informací o odpadovém hospodářství v Jihlavě, ověříte si výši poplatků za odpad, dozvíte se co a jak třídit a jak nevytvářet odpad. Jejich součástí je i link na takzvané užitečné stránky, ze kterého se můžete dostat na stránky dalších organizací zabývajících se ochranou životního prostředí," uvedla Alice Jandejsková z PZM.

Jak to všechno začalo?

Jak to všechno vlastně začalo? Znečišťování životního prostředí si v širším měřítku začalo lidstvo uvědomovat na počátku šedesátých let 20. století. Do té doby se snahy o ochranu Země projevovaly pouze minimálně. Rozvoj průmyslu po druhé světové válce sice zvyšoval životní úroveň obyvatel, současně však postupně zamořoval ovzduší i vodstvo.

Za ochranu planety, zdravější životní prostředí, přijetí nových zákonů na ochranu životního prostředí demonstrovalo v Americe v roce 1970 neuvěřitelných dvacet milionů obyvatel. Kampaň měla veliký ohlas a o rok později již akci podpořilo i OSN. Během dalších let oslavy Dne Země rostly, v roce 1990 už tento den slavil téměř celý svět - včetně České republiky. Dnes se Mezinárodní den Země slaví ve více než 150 státech světa.


Napsal/a: Michaela Kandráčová iJihlavsko.cz

Den Země
Den Země

(Zdroj: Oficiální stránky města Jihlavy).