Politika


K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu. "Navrhovanou změnu textu strategického dokumentu zmiňující výběr lokality za účasti dotčených obcí navrhujeme nahradit novou formulací, která zajistí projednávání...

Nemocnice na Vysočině mohou využít kapacity záložní polní nemocnice v Brně. Od 9. 11. 2020 začíná fungovat záložní nemocnice při BVV Brno, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předal informaci o dojednané možnosti překladů stabilních pacientů bez nutnosti kyslíkové terapie do péče této nemocnice. Kraj má k dispozici potřebné pokyny pro překlad do...

Hejtman Jiří Běhounek obdržel od prezidenta republiky medaili za zásluhy. Figuruje mezi 38 oceněnými, kterým prezident Miloš Zeman udělil nebo propůjčil pro letošní rok státní vyznamenání. Medaili za zásluhy 1. stupně obdržel hejtman Běhounek za zásluhy o územní samosprávný celek.