EkonomikaMěsto Jihlava nabízí lidem k prodeji volné parcely. Na jednom z pozemků může stát nové centrum Doliny. Pozemky pro rodinné domy i kanceláře.

Podnikatelé v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) mají povinnost do konce měsíce července na odboru dopravy a silničního hospodářství...